homeมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
นาย วิทยา อยู่แจ่ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5511

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)