วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ห้องม.4/1


ผู้สอน
นางสาว พัฒนาภรณ์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ห้องม.4/1

Class ID
55114

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)