ระบบเครือข่ายเบื้องต้น[2/2 คธ.]
ผู้สอน

นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 28 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น[2/2 คธ.]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5515

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบเครือข่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.