461-211 (Principle of Business Management)
ผู้สอน

Songsin Teerakunpisut

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
461-211 (Principle of Business Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5516

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.