homeระบบสื่อสารข้อมูล 52123720 กลุ่ม4
person
ระบบสื่อสารข้อมูล 52123720 กลุ่ม4

ผู้สอน
นาย บุรินทร์ เกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล 52123720 กลุ่ม4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5520

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

......


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)