ระบบสื่อสารข้อมูล 52123720 กลุ่ม4
ผู้สอน

นาย บุรินทร์ เกษม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 52123720 กลุ่ม4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5520

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

......


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.