ผู้สอน
นาย สุทธิพจน์ ดาวบนดอย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171719 บทที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5522

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิกรรมการสร้าอห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชารายวิชา ระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่2/55