homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171053
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171053

ผู้สอน
นางสาว สุนิสา ลีละสมวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171053

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5525

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนวิชาระบบสือสารข้อมูลเป็นกิจกรรามกรสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนวิชา ระบบการสือสารข้อมุลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมภีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)