homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171002 (กลุ่ม 1 บทที่ 5)
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171002 (กลุ่ม 1 บทที่ 5)

ผู้สอน
นางสาว พัชรี ต๊ะคำวรรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171002 (กลุ่ม 1 บทที่ 5)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5527

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)