homeระบบสื่อสารข้อมูล 53171740
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171740

ผู้สอน
person
นางสาว ศิรินันท์ ปูชณียกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171740

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5530

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ์ปีการศึกษา2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)