homeระบบสื่อสารข้อมูล 53171740
person
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171740

ผู้สอน
นางสาว ศิรินันท์ ปูชณียกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171740

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5530

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาระบบสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ์ปีการศึกษา2/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)