เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสื่อสารข้อมูล 53171740

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ์ปีการศึกษา2/55