homeระบบสื่อสารข้อมูล 53171610
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171610

ผู้สอน
นาย นฤพนธ์ พิทาคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171610

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5533

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

     ห้องเรียนวิชาระบบสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)