homeระบบสื่อสารข้อมูล 53171748 ( กลุ่ม2 บทที่ 2 )
person
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171748 ( กลุ่ม2 บทที่ 2 )

ผู้สอน
นาย อภิเดช เนียมพรมลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171748 ( กลุ่ม2 บทที่ 2 )

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5537

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภดพงษ์ ปีการศึกษาที่2/2555 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)