501 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 (ประวัติศาสตร์สากล)


ผู้สอน
นาง เรวดี ฮวดเลี้ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
501 ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 (ประวัติศาสตร์สากล)

Class ID
55375

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

รายวิชา ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 (ประวัติศาสตร์สากล)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)