20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ( 1 - 6 - 3 ) ปวช.1 ชย. ( 2 / 63 , ศุกร์ 1-8 )


ผู้สอน
นาย สมพร ทองยวน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20101-2001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ( 1 - 6 - 3 ) ปวช.1 ชย. ( 2 / 63 , ศุกร์ 1-8 )

Class ID
55403

Class Code
20101-2001

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน 3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม สมรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2. ถอด ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สลีนตามคู่มือ 3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 4. ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 5. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ศึกษา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลักการทำงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเครื่องยนต์ การปรับแต่งและการบำรุงรักษรเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)