20101-2104 งานระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2/2


ผู้สอน
นาย เอกชัย แซ่ลิ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20101-2104 งานระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2/2

Class ID
55431

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสภาพ การบำรุงรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง และการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประมาณค่าบริการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)