homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037

ผู้สอน
นางสาว พรสุดา วงษ์ซื่อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5544

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)