homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037

ผู้สอน
นางสาว พรสุดา วงษ์ซื่อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171037

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5544

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)