homeระบบการสื่อสารข้อมูล52171024
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171024

ผู้สอน
person
นางสาว ชมพูนุช อินต๊ะเม้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171024

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5547

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารของมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)