homeระบบการสื่อสารข้อมูล52171024
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171024

ผู้สอน
person
นางสาว ชมพูนุช อินต๊ะเม้า
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171024

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5547

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารของมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)