homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

ผู้สอน
นางสาว สุภัชญา กาติ๊บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171055

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5550

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)