ผู้สอน
นางสาว กุลนันทน์ บึกบัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการสื่อสารข้อมูล_52171164 (กลุ่มที่ 6 --->>บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น<<---)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5551

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียน

เพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูลของ  อาจารย์ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 

ปีการศึกษาทีื่ 2/55