homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171150
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171150

ผู้สอน
นางสาว สาลินี เติ๊กทอน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171150

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5552

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็นกิจกกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

ของอาจารย์  ดร.  ศุภกฤษ   เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่  2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)