homeระบบการสื่อสารข้อมูล 53171716
person
ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171716

ผู้สอน
นาย ศตวรรษ จันทะมัง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171716

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5554

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป้นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์   ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

ปีการศึกษาที่ 2/55 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)