homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171138
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171138

ผู้สอน
นางสาว พิชญา พุทธราวุฒิกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171138

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5555

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลของอาจารย์ ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษาที่ 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)