homeระบบการสื่อสารข้อมูล52171025
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171025

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา เป็งมอย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล52171025

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5557

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุติมา   เป็งมอย

ห้องเรียนวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล ของอาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)