homeระบบการสื่อสารข้อมูล 52171301
personperson_add
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171301

ผู้สอน
person
นาย กิตติพงศ์ สุดใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171301

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5558

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูล เป็นกิจกรรมสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียน รายวิชาระบบสื่อสารข้อมูลของ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ 

ปีการศึกษา 2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)