ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171204


ผู้สอน
นาย ชนาวุธ จิตอารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบการสื่อสารข้อมูล 52171204

Class ID
5559

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

รายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็น ระบบการจัดกิจกรรมระบบอาจารย์ผู้สอน ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)