homeสังขวิทยา(Malacology)
personperson_add
สังขวิทยา(Malacology)

ผู้สอน
ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังขวิทยา(Malacology)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5567

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเกี่่ยวกับหอย ทั้งหอยน้ำจืด น้ำเค็ม หอยบก ความหลากหลายของชนิด ประโยชน์และโทษ  การนำไปใช้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)