homeOrganizing of Sport Competition
personperson_add
Organizing of Sport Competition

ผู้สอน
นาย สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Organizing of Sport Competition

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5569

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขันแบบต่าง ๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมีท การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด การจัดการแข่งขันแบบผสม และการจัดการแข่งขันแบบท้าชิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)