เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Organizing of Sport Competition

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผล รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขันแบบต่าง ๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมีท การจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก การจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด การจัดการแข่งขันแบบผสม และการจัดการแข่งขันแบบท้าชิง