homeM 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
person
M 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
อาจารย์ โกเมศ นาแจ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
M 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5570

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชั้นเรียน การติดตามประกาศต่าง ๆ และใช้บันทึกการเรียนรู้ตามภาระงานที่ครูกำหนด 
"เราจะเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ไปด้วยกัน"


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)