homeM 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
personperson_add
M 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
อาจารย์ โกเมศ นาแจ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
M 4/2 วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5570

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นเว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับชั้นเรียน การติดตามประกาศต่าง ๆ และใช้บันทึกการเรียนรู้ตามภาระงานที่ครูกำหนด 
"เราจะเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ไปด้วยกัน"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)