home460106 หลักการจัดการ
personperson_add
460106 หลักการจัดการ

ผู้สอน
person
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460106 หลักการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5579

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ อำนาจหน้าที่บทบาทของผู้บริหาร โครงสร้าง วิธีดำเนินงาน และกระบวนการจัดการองค์กรธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)