ผู้สอน
รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

185446 Construction Economics and Cost Planning 2/55


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5583

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


คำอธิบายชั้นเรียน

185446 Construction Economics and Cost Planning 2/55