homeระบบสื่อสารข้อมูล 53171651
personperson_add
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651

ผู้สอน
นาย กลวัชร โชติวรนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5584

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็นกิจกกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

ของอาจารย์  ดร.  ศุภกฤษ   เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่  2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)