ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651
ผู้สอน

นาย กลวัชร โชติวรนานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูล 53171651

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5584

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ห้องเรียนวิชา  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เป็นกิจกกรรมการสร้างห้องเรียนเพื่อประกอบการเรียนรายวิชาระบบการสื่อสารข้อมูล

ของอาจารย์  ดร.  ศุภกฤษ   เมธีโภคพงษ์  ปีการศึกษาที่  2/55


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.