homeระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ
person
ระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5587

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปริทัศน์งานวิจัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)