homeระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ
personperson_add
ระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบงานปริทัศน์งานวิจัย ดร.ศุภกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5587

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริทัศน์งานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)