homeระบบจัดการข้อมูลโปร์ไฟล์สอน อบรม วิจัย บริการวิชาการ และกรรมการ ดร.ศุภกฤษ
personperson_add
ระบบจัดการข้อมูลโปร์ไฟล์สอน อบรม วิจัย บริการวิชาการ และกรรมการ ดร.ศุภกฤษ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบจัดการข้อมูลโปร์ไฟล์สอน อบรม วิจัย บริการวิชาการ และกรรมการ ดร.ศุภกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5588

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปร์ไฟล์สอน อบรม วิจัย บริการวิชาการ และกรรมการต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)