ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

5723209 หลักการวิจัย section 01 (semester 2/2555)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5595

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วันเวลาสถานที่เรียน พฤหัส (08.00-11.20) ห้อง 33.403