homeSystem Analysist : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
System Analysist : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
นาย สหัชพร จิตตสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
System Analysist : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5599

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในการวิเคราะห์และศึกษาการออกแบบระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตปัจจุบัน โดยที่เข้าใจการทำงานทุกๆ อย่างของระบบ เพื่อใช้การวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบนั้นๆ ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)