เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

System Analysist : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจในการวิเคราะห์และศึกษาการออกแบบระบบ ทั้งคอมพิวเตอร์ และระบบต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตปัจจุบัน โดยที่เข้าใจการทำงานทุกๆ อย่างของระบบ เพื่อใช้การวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบนั้นๆ ได้