homeส30263 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
person
ส30263 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส30263 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5604

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ส30263 ประวัติศาสตร์อยุธยา หน่วยการเรียน 1.0 หน่วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)