ผู้สอน
นาง สุมิตรา จิตต์ศรัทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ส30263 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5605

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดทรงธรรม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ส30263 ประวัติศาสตร์อยุธยา หน่วยการเรียน 1.0 หน่วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555