มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม