homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
นาย วินัย วิลัยพิษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5607

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)