มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม