homeเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ
person
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5611

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Information technology for management


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)