homeกิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
person
กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5614

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กิจกรรมแนะแนว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)