homeง 30255 งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
ง 30255 งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 30255 งานประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5615

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

งานประดิษฐ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)