สำหรับลงเวลาเรียน


ผู้สอน
นางสาว พรญาณี สนคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สำหรับลงเวลาเรียน

Class ID
56167

สถานศึกษา
กศน.เขตสัมพันธวงศ์
คำอธิบายวิชา

เพื่อใช้ในการลงเวลาเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)