การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563


ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563

Class ID
56188

Class Code
3091203

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คำอธิบายวิชา

3091203 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)