ผู้สอน
นาง พรชนก เฮงประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปวส.1/1 อาหารและโภชนาการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5620

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร