homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

ผู้สอน
นางสาว สาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5621

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักเรียน ม.4 ทุกคน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)