Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สอน

นาย สหัชพร จิตตสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5625

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโครงงาน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปทางศัพท์ของคอมพิวเตอร์ว่า Project นั้น เป็นการจัดทำโครงการ โครงงาน นวัตกรรม กรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา โดยให้มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ได้ทำการเรียนการสอนไป ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานการเรียนการสอนที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ และเป็นการใช้งานการเรียนไปในตัว เป็นการทบทวนการเรียนการสอนอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำโครงการ หรือ Project จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ว่านักเรียนนักศึกษา จะจัดทำโครงการหรือ Project ไปในทิศทางใด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.