เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียนโครงงาน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปทางศัพท์ของคอมพิวเตอร์ว่า Project นั้น เป็นการจัดทำโครงการ โครงงาน นวัตกรรม กรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา โดยให้มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ได้ทำการเรียนการสอนไป ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานการเรียนการสอนที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ และเป็นการใช้งานการเรียนไปในตัว เป็นการทบทวนการเรียนการสอนอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำโครงการ หรือ Project จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ว่านักเรียนนักศึกษา จะจัดทำโครงการหรือ Project ไปในทิศทางใด