homeProject : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย สหัชพร จิตตสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Project : โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5625

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนโครงงาน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปทางศัพท์ของคอมพิวเตอร์ว่า Project นั้น เป็นการจัดทำโครงการ โครงงาน นวัตกรรม กรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา โดยให้มีความสอดคล้องกับเรื่องที่ได้ทำการเรียนการสอนไป ทำให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานการเรียนการสอนที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ และเป็นการใช้งานการเรียนไปในตัว เป็นการทบทวนการเรียนการสอนอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำโครงการ หรือ Project จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ว่านักเรียนนักศึกษา จะจัดทำโครงการหรือ Project ไปในทิศทางใด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)