เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SMM1002 Physics for Materials

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.Physic for materials

2. Mechanical properties of Materials