ผู้สอน
นางสาว สายนที จากถิ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SMM1002 Physics for Materials


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5626

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

1.Physic for materials

2. Mechanical properties of Materials