homeศิลปะ4_5.1_2.2555
person
ศิลปะ4_5.1_2.2555

ผู้สอน
นาย ณัฏฐเอก กระจ่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะ4_5.1_2.2555

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5627

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทสค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)