โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3


ผู้สอน
นาย ศุภโชค นันตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3

Class ID
56275

Class Code
ว33263

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)