ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5631

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น