homeป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.
personperson_add
ป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5631

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)